troværdig kursus udbyder indenfor førstehjælp

Kursus udbud i Aalborg

BE kursus har en lang række standard kurser som kan ses herunder. Alle kursus lever op til de krav Dansk førstehjælpsråd har beskrevet. BE kursus kan også sammen sæt kurser der passer til din virksomhed eller forening.

Grundforløb 1 førstehjælp

I daglig dagen kan der pludselig opstå en situation hvor et andet menneske har brug for din hjælp. På dette kursus får du lært de grundlæggende ting der skal til for at hjælpe et andet menneske

På dette 4 timers kursus møder du en instruktør der i den grad brænder for at lærer dig de basale ting der skal til for at gøre en forskel når ulykken er ude.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Kontrol af bevidsthedstilstanden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter
 • Korrekt anvendelse af stabilt sideleje
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen

Kurset bliver gennemført med en stor del praktiske øvelser og korte teori oplæg.

Når du har gennemført kurset på tilfredstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Alle der vil gøre noget for andre. Du skal være 16 år eller ældre for at deltage på dette kursus.

Deltagerantal:
8-16 personer

Tid:
4 timer

Pris:
Ring eller mail for og få et tilbud til din virksomhed eller forening.

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

Forældre & børn

Med børn i huset eller i et pasningstilbud kan der hurtigt ske noget uventet. Børn er fulde af energi og der skal prøves grænser og nye ting af. Kurset er en blanding af forebyggelse og egentlig førstehjælp.

Kursets instruktør har udover en bred erfaring indenfor førstehjælp også, en uddannelse som pædagog.

Dette betyder at du, som kursist, virkelig får nogle gode redskaber med hjem til enten din husstand eller dit pasningstilbud. Kurset vil være en blanding af praktik og teori.

Kurset indeholder følgende:

 • Førstehjælp og forebyggelse ved småskader
 • Førstehjælp og forebyggelse ved skoldning og/eller forbrænding
 • Førstehjælp ved akut opstået sygdom hos børn
 • Førstehjælp og forebyggelse ved kvælning/strangulering
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

Der vil også være plads til erfaringsudveksling, således at alle får noget med hjem.

Når du har gennemført kurset på tilfredsstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Forældre, kommende forældre og fagfolk der arbejder med pasning af børn.

Deltagerantal:
2-16 personer

Tid:
2,5 time

Pris:
Ring eller mail for et godt tilbud

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

Færdselsrelateret førstehjælp

Siden 2006 har færdselsrelateret førstehjælp været et krav for at blive indstillet til teoriprøven i forbindelse med kørerkortuddannelsen. Uddannelsen lever op til de krav der er stillet i bekendtgørelsen om kørerkortuddannelsen.

På dette kursus vil du møde en instruktør med bred erfaring, og en masse elevaktivitet.

Kursus indeholder blandet andet følgende:

 • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Skab sikkerhed på skadestedet herunder nødflytning
 • Anvendelse af ABC princippet
 • Tilkald hjælp
 • Psykisk førstehjælp
 • Hjerte – lungeredning
 • Anvendelse af hjertestarter
 • Forebyggelse af trafikuheld
 • Førstehjælp ved knoglebrud

Målgruppe:
Folk der er i gang med kørekortuddannelsen.

Deltagerantal:
6-16 personer

Tid:
8 timer

Pris:
Ring eller mail for et godt tilbud

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

Voksen med ansvar for børn

Med aktive og nysgerrige børn i et pasningstilbud kan der hurtigt ske noget uventet. Børn er fulde af energi og der skal prøves grænser og nye ting af.
Kurset er en blanding af forebyggelse og egentlig førstehjælp

Kursets instruktør har udover en bred erfaring indenfor førstehjælp også, en uddannelse som pædagog.

Dette betyder at du, som kursist, virkelig får nogle gode redskaber med hjem til enten din husstand eller dit pasningstilbud. Kurset vil være en blanding af praktik og teori.

Kurset indeholder følgende:

 • Hjerte lungeredning til børn
 • Kontrol af bevidsthedstilstand
 • Brug af hjertestarter til børn
 • Korrekt anvendelse af stabilt sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Tilkald hjælp
 • Førstehjælp og forebyggelse ved småskader
 • Førstehjælp og forebyggelse ved skoldning og/eller forbrænding
 • Førstehjælp ved akut opstået sygdom hos børn
 • Førstehjælp og forebyggelse ved kvælning/strangulering
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

Der vil også være plads til erfaringsudveksling, således at alle får noget med hjem.

Når du har gennemført kurset på tilfredsstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Fagfolk der arbejder med børn i aldersgruppen 0-16 år.

Deltagerantal:
2-16 personer

Tid:
7 timer

Pris:
Ring eller mail for et godt tilbud

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

Førstehjælp søsport

I april 2017 blev Søfartsstyrelsen og Dansk førstehjælpsråd enige om at lancere en maritim førstehjælpsuddannelse. Denne uddannelse er målrette jer, der færdes i det maritime miljø i jeres fritid eller som gennem foreninger/arbejde har det store ansvar for børn og unge som er aktive i det maritime miljø.

På dette kursus vil du møde en instruktør, med en masse erfaring fra det maritime miljø.

Erfaring med bl.a. at lave redningsøvelser vil blive anvendt i forbindelse med dette kursus således at du, som kursist, får et kursus hvor der er lagt vægte på det praktiske. Derudover vil der være teori oplæg således at du får en god basis viden indenfor den maritime førstehjælp.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Korrekt anvendelse af stabilt sideleje
 • Kontrol af bevidsthedstilstanden
 • Fremmedlegemer i luftvejene
 • Kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Tilkalde hjælp
 • Anvendelse af ABC reglen
 • Førstehjælp ved akut opståede sygdomme
 • Førstehjælp ved livstruende blødninger
 • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger

Når du har gennemført kurset på tilfredsstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Personer som har deres egen båd, og som ønsker en målrettet førstehjælpsuddannelse. Personer som arbejder med børn/unge i det maritime miljø.

Deltagerantal:
8-16 personer

Tid:
8 timer

Pris:
Ring eller mail for at få et tilbud til din virksomhed eller forening.

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

Medborgerkursus

I daglig dagen kan der pludselig opstå en situation hvor et andet menneske har brug for din hjælp. På dette kursus får du lært de grundlæggende ting der skal til for at hjælpe et andet menneske. Et kursus som alle danske borgere bør have.

På dette 7 timers kursus møder du en instruktør der i den grad brænder for at lærer dig de basale ting der skal til for at gøre en forskel når ulykken er ude.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Skab sikkerhed – stands ulykken
 • Vurdering af den tilskadekomne ud fra ABC princippet
 • Hjerte – lungeredning
 • Anvendelse af hjertestarter
 • Førstehjælp ved kredsløbssvigt
 • Førstehjælp ved sygdom
  • Sukkersyge
  • Blodpropper
  • Kramper
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Forstuvninger og knoglebrud
 • Tilkald hjælp

Kurset bliver gennemført med en stor del praktiske øvelser og korte teori oplæg.

Når du har gennemført kurset på tilfredstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Alle der vil gøre noget for andre. Du skal være 16 år eller ældre for at deltage på dette kursus.

Deltagerantal:
8-16 personer

Tid:
7 timer

Pris:
Ring eller mail for at få et tilbud til din virksomhed eller forening.

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

Tilvalgsuddannelser

En mulighed for at sammensætte uddannelse efter den enkelte kundes behov. Udover disse tilvalgsmuligheder kan grundmodul 1 og 2 indgå i sammensætningen.

Førstehjælp ved Blødninger
90 min.

Førstehjælp ved småskader
90 min

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger
60 min.

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger
30 min.

Førstehjælp ved sygdomme
90 min.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
90 min.

Foredrag

Din virksomhed, din forening eller naboerne har også mulig for at hyrer BE kursus til at holde foredrag om førstehjælp.

Bemærk der gives ikke kursusbeviser til disse foredrag.

Kontakt os, så vi sammen kan finde en løsning til jer

+ Grundforløb 1

Grundforløb 1 førstehjælp

I daglig dagen kan der pludselig opstå en situation hvor et andet menneske har brug for din hjælp. På dette kursus får du lært de grundlæggende ting der skal til for at hjælpe et andet menneske

På dette 4 timers kursus møder du en instruktør der i den grad brænder for at lærer dig de basale ting der skal til for at gøre en forskel når ulykken er ude.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Kontrol af bevidsthedstilstanden
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter
 • Korrekt anvendelse af stabilt sideleje
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i luftvejene hos en voksen

Kurset bliver gennemført med en stor del praktiske øvelser og korte teori oplæg.

Når du har gennemført kurset på tilfredstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Alle der vil gøre noget for andre. Du skal være 16 år eller ældre for at deltage på dette kursus.

Deltagerantal:
8-16 personer

Tid:
4 timer

Pris:
Ring eller mail for og få et tilbud til din virksomhed eller forening.

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

+ Forældre & børn

Forældre & børn

Med børn i huset eller i et pasningstilbud kan der hurtigt ske noget uventet. Børn er fulde af energi og der skal prøves grænser og nye ting af. Kurset er en blanding af forebyggelse og egentlig førstehjælp.

Kursets instruktør har udover en bred erfaring indenfor førstehjælp også, en uddannelse som pædagog.

Dette betyder at du, som kursist, virkelig får nogle gode redskaber med hjem til enten din husstand eller dit pasningstilbud. Kurset vil være en blanding af praktik og teori.

Kurset indeholder følgende:

 • Førstehjælp og forebyggelse ved småskader
 • Førstehjælp og forebyggelse ved skoldning og/eller forbrænding
 • Førstehjælp ved akut opstået sygdom hos børn
 • Førstehjælp og forebyggelse ved kvælning/strangulering
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

Der vil også være plads til erfaringsudveksling, således at alle får noget med hjem.

Når du har gennemført kurset på tilfredsstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Forældre, kommende forældre og fagfolk der arbejder med pasning af børn.

Deltagerantal:
2-16 personer

Tid:
2,5 time

Pris:
Ring eller mail for et godt tilbud

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

+ Færdselsrelateret

Færdselsrelateret førstehjælp

Siden 2006 har færdselsrelateret førstehjælp været et krav for at blive indstillet til teoriprøven i forbindelse med kørerkortuddannelsen. Uddannelsen lever op til de krav der er stillet i bekendtgørelsen om kørerkortuddannelsen.

På dette kursus vil du møde en instruktør med bred erfaring, og en masse elevaktivitet.

Kursus indeholder blandet andet følgende:

 • Håndtering af trafikulykker ud fra førstehjælpens hovedpunkter
 • Skab sikkerhed på skadestedet herunder nødflytning
 • Anvendelse af ABC princippet
 • Tilkald hjælp
 • Psykisk førstehjælp
 • Hjerte – lungeredning
 • Anvendelse af hjertestarter
 • Forebyggelse af trafikuheld
 • Førstehjælp ved knoglebrud

Målgruppe:
Folk der er i gang med kørekortuddannelsen.

Deltagerantal:
6-16 personer

Tid:
8 timer

Pris:
Ring eller mail for et godt tilbud

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

+ Voksen med ansvar for børn

Voksen med ansvar for børn

Med aktive og nysgerrige børn i et pasningstilbud kan der hurtigt ske noget uventet. Børn er fulde af energi og der skal prøves grænser og nye ting af.
Kurset er en blanding af forebyggelse og egentlig førstehjælp

Kursets instruktør har udover en bred erfaring indenfor førstehjælp også, en uddannelse som pædagog.

Dette betyder at du, som kursist, virkelig får nogle gode redskaber med hjem til enten din husstand eller dit pasningstilbud. Kurset vil være en blanding af praktik og teori.

Kurset indeholder følgende:

 • Hjerte lungeredning til børn
 • Kontrol af bevidsthedstilstand
 • Brug af hjertestarter til børn
 • Korrekt anvendelse af stabilt sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Tilkald hjælp
 • Førstehjælp og forebyggelse ved småskader
 • Førstehjælp og forebyggelse ved skoldning og/eller forbrænding
 • Førstehjælp ved akut opstået sygdom hos børn
 • Førstehjælp og forebyggelse ved kvælning/strangulering
 • Førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen

Der vil også være plads til erfaringsudveksling, således at alle får noget med hjem.

Når du har gennemført kurset på tilfredsstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Fagfolk der arbejder med børn i aldersgruppen 0-16 år.

Deltagerantal:
2-16 personer

Tid:
7 timer

Pris:
Ring eller mail for et godt tilbud

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

+ Førstehjælp søsport

Førstehjælp søsport

I april 2017 blev Søfartsstyrelsen og Dansk førstehjælpsråd enige om at lancere en maritim førstehjælpsuddannelse. Denne uddannelse er målrette jer, der færdes i det maritime miljø i jeres fritid eller som gennem foreninger/arbejde har det store ansvar for børn og unge som er aktive i det maritime miljø.

På dette kursus vil du møde en instruktør, med en masse erfaring fra det maritime miljø.

Erfaring med bl.a. at lave redningsøvelser vil blive anvendt i forbindelse med dette kursus således at du, som kursist, får et kursus hvor der er lagt vægte på det praktiske. Derudover vil der være teori oplæg således at du får en god basis viden indenfor den maritime førstehjælp.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Korrekt anvendelse af stabilt sideleje
 • Kontrol af bevidsthedstilstanden
 • Fremmedlegemer i luftvejene
 • Kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Tilkalde hjælp
 • Anvendelse af ABC reglen
 • Førstehjælp ved akut opståede sygdomme
 • Førstehjælp ved livstruende blødninger
 • Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger

Når du har gennemført kurset på tilfredsstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Personer som har deres egen båd, og som ønsker en målrettet førstehjælpsuddannelse. Personer som arbejder med børn/unge i det maritime miljø.

Deltagerantal:
8-16 personer

Tid:
8 timer

Pris:
Ring eller mail for at få et tilbud til din virksomhed eller forening.

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

+ Medborgerkursus

Medborgerkursus

I daglig dagen kan der pludselig opstå en situation hvor et andet menneske har brug for din hjælp. På dette kursus får du lært de grundlæggende ting der skal til for at hjælpe et andet menneske. Et kursus som alle danske borgere bør have.

På dette 7 timers kursus møder du en instruktør der i den grad brænder for at lærer dig de basale ting der skal til for at gøre en forskel når ulykken er ude.

Kurset indeholder følgende emner:

 • Skab sikkerhed – stands ulykken
 • Vurdering af den tilskadekomne ud fra ABC princippet
 • Hjerte – lungeredning
 • Anvendelse af hjertestarter
 • Førstehjælp ved kredsløbssvigt
 • Førstehjælp ved sygdom
  • Sukkersyge
  • Blodpropper
  • Kramper
 • Førstehjælp ved blødninger
 • Forstuvninger og knoglebrud
 • Tilkald hjælp

Kurset bliver gennemført med en stor del praktiske øvelser og korte teori oplæg.

Når du har gennemført kurset på tilfredstillende vis vil du få et førstehjælpsbevis.

Målgruppe:
Alle der vil gøre noget for andre. Du skal være 16 år eller ældre for at deltage på dette kursus.

Deltagerantal:
8-16 personer

Tid:
7 timer

Pris:
Ring eller mail for at få et tilbud til din virksomhed eller forening.

Spørgsmål:
Kontakt BE kursus
Tlf.: 22955045
bentkursus@gmail.com

+ Tilvalgsuddannelser

Tilvalgsuddannelser

En mulighed for at sammensætte uddannelse efter den enkelte kundes behov. Udover disse tilvalgsmuligheder kan grundmodul 1 og 2 indgå i sammensætningen.

Førstehjælp ved Blødninger
90 min.

Førstehjælp ved småskader
90 min

Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger
60 min.

Førstehjælp ved Kemiske påvirkninger
30 min.

Førstehjælp ved sygdomme
90 min.

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader
90 min.

+ Foredrag

Foredrag

Din virksomhed, din forening eller naboerne har også mulig for at hyrer BE kursus til at holde foredrag om førstehjælp.

Bemærk der gives ikke kursusbeviser til disse foredrag.

Kontakt os, så vi sammen kan finde en løsning til jer